Φροντίζουμε την υγεία σας

Τμήματα

Στο διαγνωστικό κέντρο μας λειτουργούν οχτώ διαφορετικά τμήματα που καλύπτουν όλη τη γκάμα των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων. Όλα τα τμήματα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με το έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που στελεχώνει το κέντρο μας, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, το Mediscan έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο των ασθενών, αλλά και του θεράποντων ιατρών.

  • Μαγνητικός Τομογράφος
  • Πολυτομικός αξονικός τομογράφος
  • Κλασσικό Ακτινολογικό
  • Πανοραμικό – Κεφαλομετρικό
  • Μαστογράφος
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • Υπέρηχοι Σώματος
  • Υπέρηχοι Κυήσεως
  • Triplex Αγγείων
  • Dental scan